February/Feabhra 2021 Oiche Ghaelach

  

Oíche Ghaelach

 le Ciorcal Ceoil Bhinn Éadair

    Aoi speisialta: Aela Ní Ghaoithín

Aela – buaiteoir Oireachtas na Samhna

Fear an Tí: Daire Ó Baoill 

Déardaoin, 4ú Feabhra 2021
Seisiún fíorúil ar Zoom     8 a Chlog

Le clárú (nasc & pasfhochal), seol r-phost chuig: 

daireobaoill91@gmail.com

Fáilte roimh chách

Songs in English or any language also welcome